ПЛАНЕКС ДЗЗД

Наименование на предприятието: ПЛАНЕКС ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177426800

Седалище и адрес на управление: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МОЛ: КРИСТИЯН ДЕШКОВ

Съставител на отчетите: ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА

Публикуванa Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022