Одит Консултинг ДЗЗД

Наименование на предприятието: Одит Консултинг ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 176251547

Седалище и адрес на управление: София , ул.Гурко 27А

МОЛ: Атанас Дианов

Съставител на отчетите: Атанас Дианов

Публикуванa Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022