Обединение Одит Експерти ДЗЗД

Наименование на предприятието: Обединение Одит Експерти ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 176247118

Седалище и адрес на управление: София , бул. Александър Стамболийски 22

МОЛ: Атанас Дианов

Съставител на отчетите: Атанас Дианов

Публикуванa Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022