НЕКСТ ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД

Наименование на предприятието: НЕКСТ ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177356330

Седалище и адрес на управление: с.Груево, ПК: 6809, СПИРКА ДЖЕБЕЛ – ТСИ

МОЛ: БОРИСЛАВ КУЗМАНОВ МАРКОВ

Съставител на отчетите: ОПТИМА ОДИТ АД

Публикуван ГФО за 2022