Надлез Магистрална ДЗЗД

Наименование на предприятието: Надлез Магистрална ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177493457

Седалище и адрес на управление: Велико Търново

МОЛ: Марияна Ненчева Калева

Съставител на отчетите: Екатерина Блажева Илиева

Публикуван ГФО за 2022