Консорциум ” Химстрой монтажи Бургас” ДЗЗД

Наименование на предприятието: Консорциум " Химстрой монтажи Бургас" ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177055754

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас , територията на Лукойл

МОЛ: Здравко Цолов Цолов

Съставител на отчетите: Мария Христова Раданова

Публикуван ГФО за 2022