Консорциум ДЗЗД Чистота – Съединение

Наименование на предприятието: Консорциум ДЗЗД Чистота – Съединение

ЕИК / Булстат: 117470501

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Горно Броди" 17

МОЛ: Митко Стоянов Хаджиев

Съставител на отчетите: Мариета Цокова

Публикуван ГФО за 2022