Консорциум Ай Ти Солюшънс

Наименование на предприятието: Консорциум Ай Ти Солюшънс

ЕИК / Булстат: 180720712

Седалище и адрес на управление: гр.София

МОЛ: Иван Стойчев Мекушин

Съставител на отчетите: СК Практика Консулт ЕООД

Публикуван ГФО за 2022