Инженеринг 2020 дззд

Наименование на предприятието: Инженеринг 2020 дззд

ЕИК / Булстат: 180745060

Седалище и адрес на управление: Велико Търново

МОЛ: Криситян Пламенов Дешков

Съставител на отчетите: Екатерина Блажева Илиева

Публикуван ГФО за 2022