ЗЗД АСФ

Наименование на предприятието: ЗЗД АСФ

ЕИК / Булстат: 177047978

Седалище и адрес на управление: гр.Перник, кв. "Васил Левски" №9, ап.2

МОЛ: АЛБЕНА СЛАВЧЕВА ЙОРДАНОВА

Съставител на отчетите: ПЛАМЕН КИРИЛОВ СОКОЛОВ

Публикуван ГФО за 2022