ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ

Наименование на предприятието: ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ

ЕИК / Булстат: 177535148

Седалище и адрес на управление: ВЕЛИКО ТЪРНОВО, МАГИСТРАЛНА 3

МОЛ: КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ ДЕШКОВ

Съставител на отчетите: ЕКАТЕРИНА БЛАЖЕВА ИЛИЕВА

Публикуван ГФО за 2022