ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ К К СЛ БРЯГ ЗАПАД К-С ГОЛДАН ДЕЙ2

Наименование на предприятието: ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ К К СЛ БРЯГ ЗАПАД К-С ГОЛДАН ДЕЙ2

ЕИК / Булстат: 177215326

Седалище и адрес на управление: НЕСЕБЪР

МОЛ: ГАЛИНА ФОТИНКОВА

Съставител на отчетите: АТАНАСКА ЧОЛАКОВА

Публикуван ГФО за 2022