Ем Ди Строй ДЗЗД

Наименование на предприятието: Ем Ди Строй ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177482877

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Червена стена No 1, вх. 1, ет. 2, ап. офис Б2

МОЛ: Георги Костов Георгиев

Съставител на отчетите: Камелия Миткова Калайджиева

Публикуван ГФО за 2022