Еднолично адвокатско дружество АЛЕКСАНДЪР ТРИЧКОВ

Наименование на предприятието: Еднолично адвокатско дружество АЛЕКСАНДЪР ТРИЧКОВ

ЕИК / Булстат: 180753274

Седалище и адрес на управление: гр.София, Район "Витоша", ул. "Синанишко езеро" № 4, ет. 12, ап. 69

МОЛ: Александър Александров Тричков

Съставител на отчетите: Десислава Димитрова Василева

Публикуван ГФО за 2022