ДЗЗД “III МОСТ 2018 “

Наименование на предприятието: ДЗЗД "III МОСТ 2018 "

ЕИК / Булстат: 177358160

Седалище и адрес на управление: с.Груево, ПК: 6809, спирка Джебел-ТСИ

МОЛ: БОРИСЛАВ КУЗМАНОВ МАРКОВ

Съставител на отчетите: Оптима одит АД

Публикуван ГФО за 2022