ДЗЗД 2021

Наименование на предприятието: ДЗЗД 2021

ЕИК / Булстат: 177486270

Седалище и адрес на управление: гр. София, Район "Красно село", "Ами Буе" № 72, партер, офис 1

МОЛ: Димитър Георгиев Ангелов

Съставител на отчетите: "СС Трейд" ООД

Публикуван ГФО за 2022