ДЗЗД ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ 2020

Наименование на предприятието: ДЗЗД ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ 2020

ЕИК / Булстат: 177491983

Седалище и адрес на управление: гр. Костинброд ул. Цар Калоян 48

МОЛ: Василена Янкова Манева

Съставител на отчетите: Илия Илиев

Публикуван ГФО за 2022