ДЗЗД ТЕМПО ТРЕЙД-РОНОС

Име: ДЗЗД ТЕМПО ТРЕЙД-РОНОС

Булстат/ЕИК: 176663732

Седалище и адрес на управление: ГР.НЕСЕБЪР УЛ.СВ.. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 51

Представляващ: ДАРИНА ПАВЛОВА

Съставител на отчета: МИЛЕНА КИРОВА

Публикуван ГФО за 2018 г. : Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч