ДЗЗД Плеядес-консулт

Наименование на предприятието: ДЗЗД Плеядес-консулт

ЕИК / Булстат: 180769816

Седалище и адрес на управление: гр. Банкя ул. Момина сълза 30А

МОЛ: Румяна Викторова Павлова- Мирчева

Съставител на отчетите: Камелия Миткова Калайджиева

Публикуван ГФО за 2022