ДЗЗД ОПТИКА МС

Наименование на предприятието: ДЗЗД ОПТИКА МС

ЕИК / Булстат: 107058516

Седалище и адрес на управление: ГР. ГАБРОВО, УЛ. ПЕТЪР МИХО

МОЛ: МАЯ ЗАНКОВА

Съставител на отчетите: МИЛЕНА СЪМЕНОВА

Публикуван ГФО за 2022