ДЗЗД НИКОЛАЙ БОЖИЧКОВ 1

Наименование на предприятието: ДЗЗД НИКОЛАЙ БОЖИЧКОВ 1

ЕИК / Булстат: 177512904

Седалище и адрес на управление: гр.Костенец, ул. Шипка 23

МОЛ: Николай Божичков

Съставител на отчетите: Аделина Спасова

Публикуван ГФО за 2022