ДЗЗД,, НЕВЕЛИНА И ГАЛЯ”

Наименование на предприятието: ДЗЗД,, НЕВЕЛИНА И ГАЛЯ"

ЕИК / Булстат: 177458659

Седалище и адрес на управление: град Пловдив ул.,,Димо Хаджидимов" 9, ет.8, ап.23

МОЛ: НЕВЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

Съставител на отчетите: ВАСИЛЕНА КОНСУЛТ ЕООД

Публикуван ГФО за 2022