ДЗЗД К2

Наименование на предприятието: ДЗЗД К2

ЕИК / Булстат: 180747378

Седалище и адрес на управление: гр. Перник ул. Пирин 12 аА

МОЛ: АЛБЕНА СЛАВЧЕВА ЙОРДАНОВА

Съставител на отчетите: ПЛАМЕН КИРИЛОВ СОКОЛОВ

Публикуван ГФО за 2022