ДЗЗД ЕнергБГ

Наименование на предприятието: ДЗЗД ЕнергБГ

ЕИК / Булстат: 177135346

Седалище и адрес на управление: гр.София жк.Полигона бл.7 вх.1 ет.1

МОЛ: Ренета Петкова Борисова

Съставител на отчетите: Галя Стойкова

Публикуван ГФО за 2022