ДЗЗД Ел Бус България

Наименование на предприятието: ДЗЗД Ел Бус България

ЕИК / Булстат: 177452001

Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв.Долно Езерово

МОЛ: Павлин Бошнаков

Съставител на отчетите: Стоянка Димитрова

Публикуван ГФО за 2022