ДЗЗД ЕДИ

Наименование на предприятието: ДЗЗД ЕДИ

ЕИК / Булстат: 176886499

Седалище и адрес на управление: НЕСЕБЪР МИТРОПОЛИТСКА 26

МОЛ: МАРИЯ ПЕЪЧЕВА ЛЯХОВИЧ

Съставител на отчетите: АТАНАСКА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧОЛАКОВА

Публикуван ГФО за 2022