ДЗЗД ДЕПО МАДАН

Наименование на предприятието: ДЗЗД ДЕПО МАДАН

ЕИК / Булстат: 177473807

Седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. Горно Броди 17

МОЛ: Митко Стоянов Хаджиев

Съставител на отчетите: Мариета Цокова

Публикуван ГФО за 2022