ДЗЗД БДЗП БРАНТА

Наименование на предприятието: ДЗЗД БДЗП БРАНТА

ЕИК / Булстат: 180711827

Седалище и адрес на управление: София ж.к.Яворов 71

МОЛ: Ваня Рътарова-Георгиева

Съставител на отчетите: Снежана Димитрова

Публикуван ГФО за 2022