ДЗЗД Арте Класик

Име: ДЗЗД Арте Класик

Булстат/ЕИК: 176070899

Седалище и адрес на управление: гр.Варна ул.”Баба Рада” 10,ет.2

Представляващ: Анна Фурнаджиева

Съставител на отчета: Димитър Фурнаджиев

Публикуван ГФО за 2016 г. : ГФО 2016