ДЗЗД”ГРИЙН ПЕРНИК 2022″

Наименование на предприятието: ДЗЗД"ГРИЙН ПЕРНИК 2022"

ЕИК / Булстат: 180835223

Седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул."Брегалница" 3

МОЛ: Кристиян Масларски

Съставител на отчетите: "Саси-99 Лукаров с-ие" СД

Публикуванa Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022