ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА ДЗЗД

Наименование на предприятието: ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177190652

Седалище и адрес на управление: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МОЛ: КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ ДЕШКОВ

Съставител на отчетите: ЕКАТЕРИНА БЛАЖЕВА ИЛИЕВА

Публикуванa Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022