ВИТОША ФРЕШ ФРУТС ЕООД

Наименование на предприятието: ВИТОША ФРЕШ ФРУТС ЕООД

ЕИК / Булстат: 206133479

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Красна китка 12, ет. 1, ап. 1

МОЛ: Валери Димитров Шопов

Съставител на отчетите: Виктор Любенов Зографски

Публикуван ГФО за 2021