Бютифъл плейс ООД

Наименование на предприятието: Бютифъл плейс ООД

ЕИК / Булстат: 204406648

Седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул. Гагарин 64

МОЛ: Мария Петкова

Съставител на отчетите: Радослав Букоров

Публикуван ГФО за 2022