БУРГАС ЕНЕРГО ЕКСПЕРТ ДЗЗД

Наименование на предприятието: БУРГАС ЕНЕРГО ЕКСПЕРТ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 180819557

Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв.Долно Езерово

МОЛ: Павлин Бошнаков

Съставител на отчетите: Стоянка Димитрова

Публикуванa Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022