БАЛКАННЕФТЕКСПЕРТ ДЗЗД

Наименование на предприятието: БАЛКАННЕФТЕКСПЕРТ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 180810394

Седалище и адрес на управление: кв.Долно Езерово

МОЛ: Павлин Бошнаков

Съставител на отчетите: Стоянка Димитрова

Публикуванa Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022