АРТПЛАСТ ИЗГРЕВ БЛ. 86 ДЗЗД

Наименование на предприятието: АРТПЛАСТ ИЗГРЕВ БЛ. 86 ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 17712026

Седалище и адрес на управление: БУРГАС, УЛ. АЛЕКСАНДРВОСКА 98

МОЛ: ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Съставител на отчетите: ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД

Публикуванa Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022