арс 2016 дззд

Наименование на предприятието: арс 2016 дззд

ЕИК / Булстат: 177026553

Седалище и адрес на управление: несебър

МОЛ: славина петрова христова

Съставител на отчетите: атанаска венциславова чолакова

Публикуван ГФО за 2022