АД Тодоров и Бораджиев

Наименование на предприятието: АД Тодоров и Бораджиев

ЕИК / Булстат: 176646633

Седалище и адрес на управление: България, обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, 6000 гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, вх. В, ет. 1, ап. 3

МОЛ: Стефан Тодоров

Съставител на отчетите: Татяна Георгиева

Публикуван ГФО за 2022