Адвокатско съдружие Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков

Наименование на предприятието: Адвокатско съдружие Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков

ЕИК / Булстат: 177434261

Седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Лозенец, Джеймс Баучер №103, ет.5, ап.7

МОЛ: Енчо Иванов Динев

Съставител на отчетите: Ирина Евгениева Друмева

Публикуван ГФО за 2022