Адвокатско дружество Йорданов и Рачев

Наименование на предприятието: Адвокатско дружество Йорданов и Рачев

ЕИК / Булстат: 177165859

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. Хр. Ботев 18, ет. 1, офис 4

МОЛ: Мартин Йорданов

Съставител на отчетите: Биляна Владимирова ЕООД

Публикуван ГФО за 2022