Адвокатско дружество Димитров и партньори

Наименование на предприятието: Адвокатско дружество Димитров и партньори

ЕИК / Булстат: 176139473

Седалище и адрес на управление: София, бул. Евлоги Георгиев № 65

МОЛ: Слави Стоянов Димитров

Съставител на отчетите: Полина Христова-Батаклиева

Публикуван ГФО за 2022