Адвокатско дружество “ГЕОРГИЕВ и Съдружници”

Наименование на предприятието: Адвокатско дружество “ГЕОРГИЕВ и Съдружници”

ЕИК / Булстат: 175003774

Седалище и адрес на управление: град София 1303, ул. “Брегалница” № 40, ет. 1, ап. № 3

МОЛ: Александър Ценков Георгиев

Съставител на отчетите: Юлий Василев Иванов

Публикуван ГФО за 2022