АВЛОН ЕООД

Наименование на предприятието: АВЛОН ЕООД

ЕИК / Булстат: 131348148

Седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ УЛ. ПИРОТСКА 3

МОЛ: АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТКОВ АЛЕКСАНДРОВ

Съставител на отчетите: КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ДАРЖАНОВ

Публикуван ГФО за 2022