Afr.bg

Специализирано интернет издание за публикуване на ГФО съгласно Закона за счетоводството

Afr.Bg е специализирано интернет издание за публикуване на Годишни Финансови Отчети в съответствие с изискванията на чл. 40 ал. 1 т. 3 и чл. 40 ал. 5, ал.6 от Закона за счетоводството. Финансовите отчети, публикувани при нас са достъпни свободно за срок от минимум 3 години, както е регламентирано в чл. 40 ал. 5 от Закона за счетоводството.

Публикуване на Годишни финансови отчети

Публикуване на Доклади за прозрачност

Попълване на Бизнес Статистика

Попълване на Годишна декларация